MARTIN SMIDT

-> CLICK HERE FOR ENGLISH BIO

Martin Smidt er en komponist og trommeslager fra Trondheim. Han har de siste 20 årene skrevet en lang rekke bestillingsverk for teatre som Cirka Teater, Oslo Nye Teater, Riksteatret, Petrusjka Teater, Dekkoart, Trøndelag Teater, Turneteatret i Trøndelag, Maskineriet (Dk) og Teater Ibsen (totalt 25 forestillinger per februar 2019). Han har også skrevet musikk for Grunnlovsjubileet, Olavsfestdagene, Sverresborg Folkemuseum, Billuca Ensemble, Atelier Ilsvika, Nidarosdomens Kirkespill, NTNU og St. Olavs Hospital. Har gjort tverrkunstneriske prosjekter i samarbeid med teater, dans, video/film og billedkunst.

Som slagverker har han bakgrunn fra ensembler som f.eks. Dadafon, Billuca Ensemble, Bárut og prosjekter i regi av Rikskonsertene. Han har turnert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Italia, Russland og Estland, og har gjort en rekke plate-, radio- og TV-innspillinger med nevnte ensembler og som studiomusiker. 

Martin jobber også som lektor ved musikklinja, Trondheim Katedralskole, har vært timelærer ved Institutt for musikk NTNU og medforfatter av lærebok i komposisjon og gehør. 

Har mottatt Spellemannsprisen (2011), Alarmprisen (2003), Statens stipend for kunstnere og Trondheim Kommunes Kulturstipend (2002).

Utfyllende CV og verkliste kan lastes ned på lenkene under.

DOWNLOAD PDF FILES

-> CV OG VERKLISTE (NORWEGIAN)

-> CV AND WORK LIST (ENGLISH)

DOWNLOAD JPG FILES

-> PORTRAIT 1

-> PORTRAIT 2

OLD WEB SITE

CLICK HERE to view my previous web site ( -> 2016) Requires Installation of Flash player (not available on mobile devices, only desktop computers). This fantastic, animated site was designed by Thomas Nikolai Olsen (Luftpus Prod.), but was substituted because of outdated technology.